Föreningen Bogserbåten Herkules

Föreningen Bogserbåten Herkules

Föreningen Bogserbåten Herkules är den förening som ansvarar för driften av Herkules. Föreningen bildades den 15 oktober 1985. I stadgarnas §2 står följande:

Föreningen Bogserbåten Herkules, som är en ideell förening, skall åt eftervärlden bevara motorbogserbåten Herkules som ett levande skeppstekniskt och kulturhistoriskt minne från en svunnen sjöfartsepok”.

Medlemskap i föreningen är öppen för alla som så önskar. Genom att bli medlem i Föreningen Bogserbåten Herkules stöder du bevarandet av Herkules. Enklaste sättet att bli medlem är att betala in medlemsavgiften 150 kronor till plusgiro 496 29 18 – 1.

 

Ett medlemskap innebär:
  • Att du  stöder arbetet med Herkules
  • Att du får möjlighet att bidra till arbetet ombord
  • Möjlighet att få följa med på en årlig sommarresa som anordnas endast för medlemmar
  • Möjlighet att närvara och påverka föreningens arbete genom att vara med på årsmötet.
Varje medlemsavgift är ett mycket viktigt stöd för bevarandet av Herkules!

Besättning

Har Du lust att ingå i besättningen på Herkules? Vi välkomnar alla som är intresserade att ingå i besättningen på Herkules. Det behövs folk på däck, i maskin och i byssan. Ingen lön ges men istället får vi det trevligt tillsammans och du får förmånen att åka museibogserbåt.
Är du intresserad av att delta i arbetet ombord, eller på annat sätt arbeta inom föreningen, så kontakta ordföranden Lars Zimmerman. Kom gärna ombord och titta på HERKULES. Hon ligger förtöjd på utsidan av bärgningspråmen FÄRDIG. Ring gärna först på fartygets telefon, 031- 13 46 28, för att kontrollera om någon är ombord och kan öppna grinden.

Kontakt

Undrar du över något så får du mycket gärna kontakta ordföranden Lars Zimmerman, Bangatan 8 B, 41463 Göteborg. Tel: 031 – 14 22 89. Varmt välkommen som medlem!