Föreningen Bogserbåten Herkules

Föreningen Bogserbåten Herkules

Föreningen Bogserbåten Herkules är den förening som ansvarar för driften av Herkules. Föreningen bildades den 15 oktober 1985. I stadgarnas §2 står följande:

Föreningen Bogserbåten Herkules, som är en ideell förening, skall åt eftervärlden bevara motorbogserbåten Herkules som ett levande skeppstekniskt och kulturhistoriskt minne från en svunnen sjöfartsepok”.

Medlemskap i föreningen är öppen för alla som så önskar. Genom att bli medlem i Föreningen Bogserbåten Herkules stöder du bevarandet av Herkules. Enklaste sättet att bli medlem är att betala in medlemsavgiften 150 kronor till plusgiro 496 29 18 – 1.

 

Ett medlemskap innebär:
  • Att du  stöder arbetet med Herkules
  • Att du får möjlighet att bidra till arbetet ombord
  • Möjlighet att få följa med olika resor.
  • Möjlighet att närvara och påverka föreningens arbete genom att vara med på årsmötet.
Varje medlemsavgift är ett mycket viktigt stöd för bevarandet av Herkules!

Besättning

Har Du lust att ingå i besättningen på Herkules? Vi välkomnar alla som är intresserade att ingå i besättningen på Herkules. Det behövs folk på däck, i maskin och i byssan. Ingen lön ges men istället får vi det trevligt tillsammans och du får förmånen att åka museibogserbåt.
Är du intresserad av att delta i arbetet ombord, eller på annat sätt arbeta inom föreningen, så kontakta ordföranden Lars Zimmerman på telefon 076-834 35 71.

Kontakt

Undrar du över något så får du mycket gärna kontakta ordföranden Lars Zimmerman på telefon 076-834 35 71. Varmt välkommen som medlem!