Resor 2019

Resor med Bogserbåten Herkules 2019

Vår planering bygger på om vi kan få kajplatser och det finns utrymme att guida omkring oss. Därför är nedanstående planering fortfarande preliminära.

27/4: Visning av Herkules, ärtsoppelunch ombord. Föranmälan till lunch. info@herkules.o.se
4/5: Herkules ligger vid Arendal i anslutning till Tunga Rallyt.
11/5: Herkules ligger vid Arendal i anslutning till Arbetslivsmuseernas dagar.
1/6: Tretimmars tur i Göteborgs skärgård.
4/8: Herkules går till Vinga. Guidad tur på Vinga.
7/9: Herkules går till Kalvsund och spritsmugglarmuseet.
23/8 1939 ankom Herkules till Göteborg första gången. Vi planerar något för att fira Herkules 80
år i Göteborg.
Tider och mer information kommer under säsongen.