Bogserbåten Herkules

Bogserbåten Herkules

Stämmorna hålls lördagen 13 juni 10:30 respektive 10:45. Se mer i kallelserna:
Kallelse Bogserbåten Herkules ekonomisk förening 2020
Kallelse Föreningen Bogserbåten Herkules 2020

 

En levande museibogserbåt från 1939

Herkules är unik för att hon aldrig byggts om eller bytt motor och ser idag i stort sett ut som hon gjorde vid leveransen 1939. Hon byggdes i en brytningstid mellan ång- och motordrift. En motor installerades men exteriört ser hon ut som en ångbogserare med sin höga skorsten. Hon utrustades med KaMeWa-propeller. Den 3:e propellern som byggdes och den är idag den äldsta i drift.

Välkommen som ny medlem, som besättning ombord, att köpa andelsbevis i Herkules eller välkommen att chartra hela Herkules med besättning!