Bogserbåten Herkules

Bogserbåten Herkules

En levande museibogserbåt från 1939

Herkules är unik för att hon aldrig byggts om eller bytt motor och ser idag i stort sett ut som hon gjorde vid leveransen 1939. Hon byggdes i en brytningstid mellan ång- och motordrift. En motor installerades men exteriört ser hon ut som en ångbogserare med sin höga skorsten. Hon utrustades med KaMeWa-propeller. Den 3:e propellern som byggdes och den är idag den äldsta i drift.

Välkommen som ny medlem, som besättning ombord, att köpa andelsbevis i Herkules eller välkommen att chartra hela Herkules med besättning!