Bogserbåten Herkules

Bogserbåten Herkules

Föreningen Bogserbåten Herkules kallar till årsmöte lördagen den 22 april 2023 kl. 10.30 ombord på Herkules akterdäck vid Maritiman, Packhuskajen.

Bogserbåten Herkules ekonomisk förening har sin stämma kl. 10.10 på samma dag och plats. 

En levande museibogserbåt från 1939

Herkules är unik för att hon aldrig byggts om eller bytt motor och ser idag i stort sett ut som hon gjorde vid leveransen 1939. Hon byggdes i en brytningstid mellan ång- och motordrift. En motor installerades men exteriört ser hon ut som en ångbogserare med sin höga skorsten. Hon utrustades med KaMeWa-propeller. Den 3:e propellern som byggdes och den är idag den äldsta i drift.

Välkommen som ny medlem, som besättning ombord, att köpa andelsbevis i Herkules eller välkommen att chartra hela Herkules med besättning!