Föreningen Bogserbåten Herkules

Föreningen Bogserbåten Herkules

Föreningen Bogserbåten Herkules är den förening som ansvarar för driften av Herkules. Föreningen bildades den 15 oktober 1985. I stadgarnas §2 står följande:

Föreningen Bogserbåten Herkules, som är en ideell förening, skall åt eftervärlden bevara motorbogserbåten Herkules som ett levande skeppstekniskt och kulturhistoriskt minne från en svunnen sjöfartsepok”.

Medlemskap i föreningen är öppen för alla som så önskar. Genom att bli medlem i Föreningen Bogserbåten Herkules stöder du bevarandet av Herkules. Enklaste sättet att bli medlem är att betala in medlemsavgiften 200 kronor till plusgiro 496 29 18 – 1. Du kan också betala med Swish 123-276 23 42.
Ett medlemskap innebär:
  • Att du  stöder arbetet med Herkules
  • Att du får möjlighet att bidra till arbetet ombord
  • Möjlighet att få följa med olika resor.
  • Möjlighet att närvara och påverka föreningens arbete genom att vara med på årsmötet.
Varje medlemsavgift är ett mycket viktigt stöd för bevarandet av Herkules!

Besättning

Har Du lust att ingå i besättningen på Herkules? Vi välkomnar alla som är intresserade att ingå i besättningen på Herkules. Det behövs folk på däck, i maskin och i byssan. Ingen lön ges men istället får vi det trevligt tillsammans och du får förmånen att åka museibogserbåt.
Är du intresserad av att delta i arbetet ombord, eller på annat sätt arbeta inom föreningen, så kontakta ordföranden Lars Zimmerman på telefon 076-834 35 71.

Kontakt

Undrar du över något så får du mycket gärna kontakta ordföranden Lars Zimmerman på telefon 076-834 35 71. Varmt välkommen som medlem!

Datalagring

Vi behöver data om dig för att kunna administrera ditt medlemskap samt uppfylla de lagkrav som ställs på föreningar.  Föreningen Bogserbåten Herkules, org.nr. 857209-0440, är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som lagras.

Personuppgifter som föreningen har är namn, adress, telefon och e-postadress. Vi har kvar dessa uppgifter tills du säger upp ditt medlemskap. Den lagliga grund vi sparar uppgifterna på är att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden mot dig enligt avtal. Det lagras även inbetalningsbelopp och inbetalningsdatum för medlemsavgiften.  Dessa uppgifter har vi en laglig skyldighet att spara och det görs i upp till åtta år för att uppfylla bokföringslagen.

Om du har frågor om de data vi har om dig eller vill ändra någon uppgift i registren hör av dig till styrelsen. Du kan även kontakta Datainspektionen om du vill framföra klagomål avseende vår behandling av personuppgifter.