Herkules K-märkt

STATENS SJÖHISTORISKA MUSEER

Dnr 087/02-54

K_märkning

Beslut om K-märkning av fartyg

Statens Sjöhistoriska museers fartygsråd har vid sitt möte den 21 februari 2002 beslutat att ”K-märka” Herkules (SLHO) och att fartyget anses såsom kulturhistoriskt synnerligen värdefullt.

Herkules är hemmahörande i Göteborg där hon funnits hela sin verksamma tid. Fartyget är en mycket god representant för de fartyg som byggdes i brytningstiden mellan ånga och motordrift. Verksamheten med Herkules styrs av en tydlig kulturhistorisk inriktning. Fartyget ser idag i stort sett ut som vid leveransen 1939. Det finns ett rikt dokumentationsmaterial och Herkules historiska egenskaper är teknikhistoriskt-, samhällshistoriskt- och person/socialhistoriskt intressanta.

Läs mer här om triumfresan till Karlskrona för att motta plaketten: Herkules resa till Karlskrona

HERKULES/SLHO/ Dnr 087/02-54
  • Byggd: 1939 Öresundsvarvet, Landskrona
  • Material: Stål
  • Längd: 23,93 Bredd: 6,22 Djup: 2,65 Brt: 87

Motivering av K-märkningsbeslut

1 Det kulturhistoriska sammanhanget.

Herkules är hemmahörande i Göteborg där hon funnits hela sin verksamma tid. Fartyget är en mycket god representant för de fartyg som byggdes i brytningstiden mellan ånga och motordrift. Det finns ett rikt dokumentationsmaterial om fartyget och Herkules historiska egenskaper är teknikhistoriskt-, samhällshistoriskt- och person/socialhistoriskt intressanta.

2 Tekniskt tillstånd.

Herkules har aldrig byggts om eller bytt maskin. Fartyget ser idag i stort sett ut som vid leveransen 1939. Inga påtagliga förändringar av skrov, däck, däckshus, beslag eller maskineri har gjorts. Skrovet har autentisk form, är materialtroget, hantverkstroget och med traditionell färg.

3 Utrustning

Skeppsbåten är av traditionell typ, navigationsutrustning och säkerhetsutrustning är den sedvanliga enligt sjöfartsverkets krav. Inredningen är enligt ursprunglig disposition.

4 Tillgänglighet – Verksamhet

Fartyget är öppet för allmänheten och visas vid Göteborgs Maritima Centrum därtill hyrs Herkules ut för turer och chartertrafik. Underhållet följer en långsiktig plan i samverkan med Sjöfartsinspektionen.

5 Helhetsintryck

Grundmotivet att k-märka Herkules är starkt. Verksamheten styrs av en tydlig kulturhistorisk inriktning. Herkules historiska värde ligger i att hon beskriver en kontinuerlig utveckling i verksamheten och samtidigt belyser brytningstiden mellan ånga och motordrift.

Upplevelsevärdet präglas av äkthet och kvalitet både i helhet och i detaljer. Det pedagogiska värdet är mycket tydligt och omfattar skeppsteknik, framförande och funktion. Helhetsbilden, historiskt värde, dokumentation, och det kulturhistoriska sammanhanget, originalföremål, pedagogiskt värde, ger en k-märkning av Herkules som kulturhistoriskt synnerligen värdefull.