Bogserbåten Herkules ekonomisk förening

Köp andelsbrev i Bogserbåten Herkules

Sedan 1985 har bogserbåten Herkules tillhört Klubb Maritims västra krets, och sedan 1991 har kretsen varit formell ägare av den gamla bogserbåten. Driften har skötts av Föreningen Bogserbåten Herkules, som under åren lagt ner mycket arbete för att hålla Herkules i kördugligt skick som museibogserbåt.

Under 1998 framförde Västra Kretsens styrelse att man inte längre ville vara ägare av Herkules. Detta resulterade så småningom i att Herkules överlämnades som gåva till den nybildade Bogserbåten Herkules ekonomisk förening den 17 december 1999. Den nye ägaren har, liksom tidigare ägaren, lagt driften av båten på Föreningen Bogserbåten Herkules. Under alla år har Herkules haft kajplats inom Göteborgs Maritima Centrum vid Packhuskajen, och utgjort ett fint fristående inslag i samlingen av fartyg på museet.
andelbrevstor
Andelsbreven i den ekonomiska föreningen var klara på sensommaren 2000 och har distribuerats till de som då tecknat sig för andelar. Bland de som köpt andelar kan nämnas Klubb Maritim och Klubb Maritim Västra Kretsen samt medlemmar i Klubb Maritim. Varje andelsbrev lyder på 500 kronor. Breven är i A-4 format och ser ut som ovanstående bild. På baksidan återges föreningens stadgar.

Vill Du teckna en eller flera andelar i den ekonomiska föreningen, är Du välkommen att betala dina andelar på plusgiro 40 09 09 – 8, Bogserbåten Herkules ekonomisk förening. Vid 2016 års slut hade 202 andelar sålts.

För de som undrar över något angående andelsägandet, kan skriva till Bogserbåten Herkules ekonomisk förening C/o Lars Zimmerman Bangatan 8 414 63 Göteborg, så sänder vi stadgar och svarar på dina frågor.

Genom köp av andelar stöder Du bevarandet av vår gamla veteranbogserbåt från 1939. En klenod som vi tagit som uppgift att bevara åt framtiden.

Datalagring

Vi behöver data om dig för att kunna administrera ditt medlemskap samt uppfylla de lagkrav som ställs på föreningar.  Föreningen Bogserbåten Herkules, org.nr. 857209-0440, är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som lagras.

Personuppgifter som föreningen har är namn, adress, telefon och e-postadress. Vi har kvar dessa uppgifter tills du säger upp ditt medlemskap. Den lagliga grund vi sparar uppgifterna på är att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden mot dig enligt avtal. Det lagras även andelsnummer och inbetalningsdatum för köpet av andelen.  Dessa uppgifter har vi en laglig skyldighet att spara och det görs för all framtid.

Om du har frågor om de data vi har om dig eller vill ändra någon uppgift i registren hör av dig till styrelsen. Du kan även kontakta Datainspektionen om du vill framföra klagomål avseende vår behandling av personuppgifter.