Fartygsfakta

M/S Herkules

Byggskylten

Allmänt

Byggd 1939 på Öresundsvarvet, Landskrona, av stål för C.L. Hansons Bogserings Aktiebolag i Göteborg. Byggnummer 60. Fartyget utrustades med KaMeWa-propeller no. 3. Den är i dag världens äldsta fungerande ställbara propeller. Vid mätningar utförda 1939 uppmättes en största dragkraft på kroken av 7,850 ton. 2002 blev Herkules K-märkt och erhöll s.k. T-certifikat där T står för traditionsfartyg.

Fartyget byggdes med förhöjt backdäck. På styrbords respektive babords sida i maskin ligger de två brännoljetankarna, vilka tillsammans har en kapacitet av ca 15 m³ dieselolja.

Fartyget är klassat för fart i E-område , och äger rätt att medföra 30 passagerare. Under korta hamnrundturer, max 30 min, får 90 personer medföras.

Herkules är utrustad med en livbåt för 10 personer, byggd i furu på ek, upphängd i två svängdävertar på bb:s sida av överbyggnaden, och har två 50-mans livflottar av märket Viking, den ena med tak, den andra utan, placerade akterut. Dessutom finns livbälten i erforderligt antal i ett flertal livbältslådor. Fartyget uppfyller ISM-koden och innehar Nationellt Säkerhetscertifikat. Signalbokstäver för Herkules är SFE-2491 och har nummer IMO 5148807. Tidigare var signalbokstäverna SLHO.

Fartygsspecifika data

 • Största längd 23,93 m
 • Längd mellan pp 22,00 m
 • Största bredd 6,22 m
 • Mallat djup midskepps till övre däck 3,35 m
 • Bruttodräktighet 87 registerton
 • Nettodräktighet 26 registerton
 • Höjd över Plimsollmärke, ca 10,7 m.

Elektronisk utrustning

 • Radar – Raytheon R21X, strömförsörjning sker via ett 12-voltsbatteri
 • Ekolod – Interphase Echo 220
 • GPS – Garmin GPS 12
 • Stationär VHF – Raymarine Ray49E, GMDSS-godkänd
 • Handhållen VHF – Motorola GP340

Maskinspecifika data

AtlasMotor

Huvudmotor (original)

  • Tvåtakts, 7 cylindrig Atlas Polar, typ M471.
  • No. 85808
  • Effekt 650/520 HK
  • Varvtal 375/300 v/min
  • Sjövattenkyld
  • Rensbara diesel- och smörjoljefilter

Här kan du se huvudmaskin i drift: Herkules maskin på Youtube

Hjälpmotor

 • Bolinder Munktell, 3 cyl, 4-takt, Typ 1053-1 1801
 • No. 2032-1003
 • Effekt 20 HK
 • Varvtal 1000 v/min

Generator (original)

 • ESAB likström, typ. DA 11.
 • 12 KW, 115 V, 105 A

Axelgenerator (original)

 • ASEA likström, typ. LD 14
 • 6,8 KW, 115 V, 58 A

Kompressor (original)

 • Atlas, typ LPK 1
 • No. 26283
 • Lufttryck 25 kg/cm²
 • Varvtal 650 v/min
 • Driven av likströmsmotor
 • Pådrag: Thomas B Thrige

Länspump (original)

 • Centrifugalpump
 • Fabrikat: API

Ankarspel (original)

 • Thomas B Thrige

Propeller (original)

 • KaMeWa