Sponsorer

Vi tackar nedanstående företag, organisationer och privatpersoner stort för deras bidrag till att bevara Herkules till framtiden.

Aktiebolaget Svenska Industri Instrument SINI
Alice & Helge Källssons Stiftelse
Berg Propulsion AB
Cedervall & Söner
Chalmers Lindholmen
Flaggfabriken National
Gotenius Varv
Göteborgs Hamn AB
IF Skadeförsäkring
Jotun Sverige AB
Kanalflottans Ångfartygs Befälhavare Sällskap
Klubb Maritim
Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur
Maritiman
MIMAB Industriautomation AB
Navitron AB
Ole Christiansen & Ewa Ryberg
Riksantikvarieämbetet
Sjöfartsinspektionen
Sjömanna Sällskapet i Göteborg
Stftelsen Göteborgs Sjömanshotell
Stiftelsen Olof och Caroline Wijks fond, Göteborgs stad
Svenska Shell AB
Svitzer Sverige AB
Sällskapet Ångbåten
The Swedish Club
Toressons Schakt, Ytterby