Vecka 07-16

Årets årsmöten för de båda föreningarna avhölls sedvanligt i Maritimans lokaler den 24 mars. Som seden bjuder hölls först mötet för Ekonomiska föreningen, och sedan kom turen till driftsföreningen. Inga sensationer framkom, utan mötet klubbades igenom i rask takt under ledning av Rolf Nordell. Noteras kan att det, även det enligt gammal vana, framfördes ett förslag från Bertil Söderberg om ett 100%-igt påslag på styrelseledamöternas arvoden. Det klubbades igenom med acklamation! Vad gäller driftsföreningen, så framfördes förslag om att försöka få igång arbetet ombord enligt gamla rutiner, d.v.s. att vi träffas givna dagar ombord. Det beslutades att vi ett tag framöver kommer att avsätta onsdagen varje vecka till detta ändamål. Vidare godkändes en motion om att införa ett hedersmedlemsskap i Föreningen Bogserbåten Herkules. Enligt samma motion föreslogs Einar Olsson, Gustav Lindqvist och Bjarne Mellingen till de första hedersmedlemmarna. Detta godkändes av mötet med acklamation, och de tre medlemmarna, som turligt nog alla var närvarande, gratulerades av årsmötet med applåder. Onsdagen den 11 april, hölls första arbetsmötet ombord. Det blev lite uppröjning nere i hytter och uppe på däck. Det var tänkt att täckningen över bryggan skulle avlägsnas, men den hårda västliga vinden omöjliggjorde detta. Vi avvaktar i stället till nästkommande onsdag. På torsdagen den12:e hade vinden avtagit så pass att täckningen över bryggan åkte av med hjälp av gubbar från Maritiman under Mikael E:s ledning. Fram kom en styrhytt som visar tydliga tecken på behov av en ny ytbehandling. Fredagen den 13:e flyttades Fyskeppet Fladen till Gotenius för upprustning. För att ordna detta blev vi tvungna att lämna vår förtöjningsplats och göra det möjligt för Maritiman att vika ut aktern på bärgningsbåten Färdig. Sedan gick det att dra ut fyrskeppet mellan Färdig och Fryken. Det var ett utmärkt tillfälle för oss att för första gången i år testa maskineriet. Det var inga större problem, utan hon gick igång riktigt fint. Vi lade oss akter om Fryken så länge och lät maskinen gå under hela operationen. KaMeWa:n blev bättre och bättre allt eftersom tiden gick, och när det var dags att gå in på vår plats fungerade allt till full belåtenhet. Årets första resa var avklarad!!!! Kompassen är nu färdig efter det att läckaget har åtgärdats, och D-korrektorerna är nedtagna från toppbryggan och skall göras i ordning, och den modifierade ringen skall monteras i nakterhuset. Sedan är allt klart. Skall bli underbart att få den på plats igen! Jag nämnde i förra episteln att vi eventuellt kommer att få en träratt att sätta upp i stället för de styrspakar som sitter där nu. Nu har Mikael Ekeblad bekräftat att så kommer det att bli! Kalle

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *