Nyhetsbrev 03-09

Så har då årsmötet gått av stapeln. Den 28 mars klockan 1000 samlades vi i Maritimans lokaler Enligt gamla rutiner avhandlades först den Ekonomiska Föreningen och sedan Föreningen Herkules. Det första årsmötet var snabbt avklarat, och efter intag av kaffe med tilltugg vidtog så driftföreningens möte. Det var riktigt välbesökt, ett 20-tal medlemmar hade infunnit sig, vilket gör att det blir lite mer diskussioner när åsikterna skall vädras. Ett ämne som av naturliga skäl tog upp ett stort utrymme var den kommande besiktningen med allt vad dit hör. En hel del firmor har ju ställt upp på ett helt fantastiskt sätt, vilket har framgått av tidigare nyhetsbrev. Med tanke på de nu rådande dåliga tiderna är det ännu märkligare att vi fått ett sådant gensvar på våra förfrågningar. Dockningen kommer att ske på Gotenius varv sista veckan i september, vilket våra sponsorer nu är medvetna om. Vid mötet godtogs också en motion om att ytterligare två medlemmar skulle föräras titeln Hedersmedlemmar. Motionen besvarades med stående ovationer, vilket borde understryka

De två medlemmar som blev invalda i den exklusiva skaran är Olle Karlsson och Kjell Magnusson. Olle fick nummer 4 och Kjell no 5

. Så snart påsken har passerat kommer vi låta ’täckelset’ falla. Innan dess skall vi försöka ställa tillrätta en del i inredningen, Bryggan, t.ex., kräver en del arbeten med placering av instrumenten. Efter installationen av den ’nya’ kompassen måste radarn flyttas längre ifrån, och kommer antagligen att sättas upp under styrhyttstaket. Dessutom måste fästet för hastighetsreglaget förstärkas under bänken. Ratten, som vi har med s.k. dispositionsrätt, tillhörde Stormprincess förut. Den skall vi nu försöka få på plats i centrum av styrpanelen och samtidigt ta bort styrpinnarna på styrbords- och babordssidan. Det kommer att se betydligt mycket bättre ut, och närmare originalets utseende, fast den ratten var mycket större. Med tanke på att Herkules i år fyller 70 år hoppas vi få lite extra uppmärksamhet. Jag har tagit kontakt med en reporter på GP, men han har inte hört av sig på ett bra tag, så intresset är väl svalt. Jag tänker dock inte ge mig, utan fortsätter med GT och andra publikationer, för vi måste helt enkelt komma ut och visa oss för allmänheten. Det är alltför många här i Göteborg som inte känner till Herkules och vad vi kan göra! Kalle

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *