Vad händer ombord?

Herkules ligger, sedan i början av december, på sin vanliga plats igen. Alltså akter om Fryken, utanför Operan. Det har inte hänt mycket sedan senast, med undantag för sedvanligt underhåll och tillsyn. När vi återkom till vår liggeplats visade det sig att den landgång vi tidigare haft, inte längre låg på sin plats. Troligtvis har väl någon, eller några, roat sig med att försöka sjösätta den. Så troligtvis ligger den på botten. Får väl dyka ner och kolla när det har blivit lite varmare i vattnet, förslagsvis 25 25 grader. Nu hör det till saken att den landgången inte tillhörde de bättre, och hade med all säkerhet blivit utdömd vid besiktning.

Men nä’r nöden är som störst är hjälpen som närmast, heter det ju. Vår företagsamme, eminente, maskinchef och tillika ordförande, Lasse Z. Bad mig en dag följa med ut till Svitzers. Det var inte svårt att uppfylla den önskan, så en dag för ett tag sedan styrde vi kosan mot Nya Varvet. Upp på kontoret. Lasse gick genast i närkamp ( på ett elegant sätt) med den unga damen bakom disken, och det tog inte lång tid förrän hon lydde hans minsta vink och började söka lämplig befattningshavare att ställa vårt spörsmål till. Han som hade hand om det, jag tror att det var en lagerförman, var genast med på noterna. Han visade oss bort till en landgång, i behov av mindre reparation av bl.a. fästen till stöttor. På stående fot lovade han oss den, men bad oss lämna kvar den relings-lejdare som låg ovanpå. Det var lätt lovat eftersom vi har två stycken dylika ombord.
Vi vände hemåt, ganska belåtna.

Några dagar senare , i samband med Bohusläns förhalning från Gotenius till sin vinterplats, fick vi hjälp av Gotenius med deras lilla pick-up. Vi åkte ut och lastade på lejdaren som sedan fraktades ut till Gotenius Varv för iordningställande.
Så häromdagen ringde Lasse mig och berättade att nu var landgången på plats. Enligt honom den finaste vi haft, vilket verkar vara troligt när Gotenius har stått för reparationen.
Den landgången, tre meter lång i aluminium., är nu, genom Lasses försorg, fastkedjad ordentligt så att den inte av ’misstag’ ramlar si sjön.

Om man inte visste det förut, så vet man det nu. Det är otroligt vad mycket hjälp man får om man har problem! Detta är naturligtvis inte det enda som har hänt. Akterdäcket, akter om skansen, har blivit reparerat på ett par ställen som Holger har kört rent. Det finns lite kvar att köra, men det hoppas jag skall bli av när vädret blir lite bättre, d.v.s. när temperaturen har gått upp några grader.

Kalle

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *