Säsongen har startat

Nu har vi kommit igång med körningarna. Först fick vi dock kontrollera oljan till Kamewan ordentligt, det verkar inte som den trivs när Herkules är stillaliggande för länge. Så en tur till Arendal kom lägligt. Lördagen 10 maj låg vi där i samband med Arbetslivsmuseernas dag. Herkules blev välbesökt av intresserade människor. Nu laddar vi om inför nästa resa 1 juni. Innan dess skall vi ytterligare måla och fixa till allt ombord.

Vårförberedelser

Nu är aktiva och styrelsen i full fart. Herkules skall vårrustas, bidrag sökas och årets föreningsstämma förberedas. Allt ser mycket positivt ut. Den ansträngda ekonomin förbättras, Herkules förbättras och aktiva medlemmar strömmar till. Förhoppningsvis skall dessa positiva strömningar även nå sommarens seglationer genom en riklig tillströmning av bokningar.

Vårhälsningar från kassören

Arbeten ombord.

Under våren har Herkules rustats upp och bland annat fått en ny transformator med tillhörande ledningar. Ett större jobb betalat av Riksantikvarieämbetet.  Vi går nu in i slutfasen av det arbetet. Samtidigt har remskivan på hjälpkärran spruckit och det kräver nu ett byte. Lite specialverktyg krävs för att få dit skivan vi fick från en annan båt. Det är också full fart på rostknackning och slipning. Vi hoppas att få Herkules körklar i början av vecka 21 men tycker det blir för små marginaler att ge klartecken till den planerade resan 26/5. Den får vi istället ta senare i sommar.

 

Stämmodags

Nu är vi inne i mars och årets stämmor är avklarade. Vi blev ungefär samma personer i styrelsen som innan stämman förutom att Föreningen Bogserbåten Herkules äntligen fick en sekreterare. Varmt välkommen in i styrelsen Dan Olson.

Herkules gick för egen maskin upp till Gotenius varv strax innan den riktiga vinterkylan kom. Nu skall hon få en kraftigare transformator och andra förbättringar på elsystemet ombord. Sedan skall seglationssäsongen kunna börja på allvar. 26 maj planerar vi, om intresse finns i tillräcklig mängd, en resa till Älvängen. Mer information kommer. Och om ni vill hjälpa till ombord, kontakta då gärna vår ordförande Lars Zimmerman.

Extra föreningsstämma

Idag den 3 februari hade vi möte angående nya stadgar. Föreningsmötet beslutade att godta stadgeförslaget och om det även bifalls på ordinarie stämman kommer det sedan bli giltigt. Det var trevlig att höra att det verkar finnas personer nu som är intresserade av arbetsdagar. Preliminärt talade vi om torsdagar. Mer information kommer att synas på hemsidan.

Herkules har nu fått en gratis renovering och injustering av lubrikatorn. Tidigare skickade den iväg alldeles för mycket olja. Nu ser den ut som ny och föreningen blev även sponsrad av den bunker och lite till som gick åt under intrimningen och vinterns varmkörningar.

I början av februari planeras en körning av en sjöbegravning och därefter vidare upp till varvet för elarbeten. Arbeten som föreningen fått bidrag för från Riksantikvarien.

December 2017

Provkörningen av KaMeWan i november gick bra och Herkules kunde åter förläggas vid sin plats vid Maritiman. Under varvsbesöket fick dock Herkules en segelbåtspeke rätt in i bryggvingen. Denna skada har nu åtgärdats. Nyligen har lubricatorn plockats ner för att sändas iväg för justering och kalibrering. På gång är också en hel del eljobb. Riksantikvarieämbetet beviljade Herkules bidrag till en ny skiljetransformator med tillhörande elutrustning och arbeten. Detta påbörjas nu i december.

2017

Förhoppningen var att säsongen 2017 skulle bli bättre än 2016. Tyvärr blev det inte riktigt så. Det började bra. Herkules vårrustades och gjordes klar för nya turer. Vi började med det sorgliga men ack så hedervärda uppdraget att få medverka vid en sjöbegravning. I en blåsig men ändå skön sommardag satte vi stäven mot Vinga och var åter vid kaj efter ett par timmar på sjön. När vi lade till hördes det höga knackande ljud från hjälpkärran. Det innebar att vi inte vågade aktivt söka mer körningar innan felsökning skett. På grund av semestertider blev felet lagat först efter två veckor men med en ny bult och nya bussningar var Herkules klar igen. Sedan kunde äntligen körning nummer två göras. Ett gäng förväntansfulla ungdomar från Tyskland bjöds på en hamntur. De var så många att vi fick dela upp körningen på tre turer. Vid tilläggningen vid denna körning så uppstod det återigen problem med KaMeWan och säsongens resterande körningar fick ställas in. Som tur var så fixades felet enkelt och kostnaden sponsrades av varvet vilket vi är väldigt tacksamma för. Som om inte sommarens problem räckte blåste även kapellet som skyddar passagerarna sönder vid en av stormbyarna denna blåsiga sommar. Nu ser vi framåt mot en härlig säsong 2018 med många körningar.

2016

2016 var ett oturligt år. Efter ett par körningar 2016 gick propellern troligtvis emot något fast föremål och KaMeWa-propellern havererade. Sent på hösten 2016 var reparationen klar. Totalt kostade reparationen 555 000 kronor vilket inte försäkringen täckte fullt ut.