2003-01-10

Rostknackningen är nu avslutad.

På ett par ställen var vi tvungna att reparera kantjärnen ut mot rännstenen, och detta har inneburit att vi tvingats riva mer i inredningen för att kunna kontrollera att ingen brand uppstår i samband med svetsningen. Även ett av skylighten uppvisade rosthål, och även detta är nu reparerat av varvet.

Allt bart stål är mönjat med järnmönja, förutom de av kantjärnen som reparerats. De ställena kommer att bli mönjade under veckohelgen.

Snickarna har varit och passat in de nya plankorna, och när allt stål är färdigbehandlat kommer de (snickarna alltså) att dra fast dem för gott. Detta blir troligen gjort under nästa vecka.

Vad som sedan återstår, vad däcket anbelangar, är primningen av nåten och den därpå följande nåtningen. Efter det skall det vila i c:a 1-2 veckor innan finslipningen görs.

När allt ovan däck sedan är klart återstår ett drygt arbete med att återställa inredningen i ursprungligt skick. Detta kommer säkert att ta en hel del tid.

Kalle Karlholm

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *