Vecka 16-04

Fredagen den 16 april kördes årets första charter. Denna gången var det en körning ut till Vinga för att strö askan efter en avliden sjöman. Allt gick helt planenligt, och gästerna var mycket nöjda med det sätt på vilket det hela genomfördes. Ombord medföljde, förutom anhöriga till den avlidne, även Göteborgs sjömanspräst, Christer I:son Lundin. Vädrets makter hjälpte oss också med ett strålande vårväder. I övrigt pågår en del aktiviteter. Kjell Magnusson har börjat att knack rost och mönja den del av utsidan som inte blev målad på varvet, d.v.s. allt ovan avbärarna. Vi hade problem med värmepannan under senvintern. Den stoppade helt plötsligt, och till synes utan anledning. Nu har Mikael Ekeblad hittat orsaken till det hela och även åtgärdat det. Det var i ett uttag i maskinrummet felet fanns. Isoleringen på kablarna hade helt enkelt torkat och fallit av, vilket orsakade en intermittent kortslutning. Nu har Mikael, med hjälp av Ole, bytt ut det som behövs bytas, och allt skall nu åter fungera som tänkt. Vi har påbörjat ”floating” av akterpiken, d.v.s. en rostskyddsbehandling, där vi pytsar i ett visst antal liter rostskyddsvätska och sedan fyller tanken med vatten. Då flyter medlet ut och sätter sig på tanksidorna. När tanken är toppad får det stå så ett tag så att det hinner skvalpa upp ordentligt under däck, varpå vi långsamt länsar och fyller tanken ett par gånger för att få så mycket rostskyddsmedel som möjligt att sätta sig som en skyddande hinna på plåten. Vi har även fått en ”ny” livflotte ombord. Det är ett lån från ångaren ”BOHUSLÄN”, och vi kommer att få ha den hela denna säsongen så att vi får tid på oss att skaffa en ny egen flotte i stället för den som blev utdömd. Denna flotten har en kapacitet på 50 personer, så den täcker mer än väl vårt behov. Kalle K
Varvsrapport för ”HERKULES”, Gotenius varv, 22/3 – 31/3 2004

Måndag 22/3

0925             Avg GMC

  • Förtöjt i Gotenius flytdocka
  • Börjat lyfta dockan
  • Fartyget tagit blocken
  • Fartyget helt torrt

Inspekterat botten. Lätt beväxtning konstaterades. Silen till sb:s bottenstrut saknades.

Skrovet högtrycktvättats.

Livflotten ilandtagen för certifiering

Genomgång av skeppsapoteket påbörjat.

Tisdag 23/3

Bottenbesiktning i närvaro av fartygsinspektör Göran Ehrenpohl, varvschefen Mats Gotenius och, för fartyget, Rolf Nordell.

Beslut togs om att låta sandsvepa botten.

”Dokument angående godkänd säkerhetsorganisation” påtecknat av fartygsinspektören u.a.

Samtliga anoder skurits loss för utbyte.

Erhållit besked om att livflotten blivit utdömd.

Silarna borttagna för rengöring av bottenstrutar.

Onsdag 24/3

Undervattenskroppen sandsvept.

Avloppsrör för ny toalett monterat.

Skrovet målat 1 gång med primer.

Torsdag 25/3

Nya anoder monterade, totalt 26 st.

Ny sil till sb:s bottenstrut tillverkad.

Silarna återmonterade.

Fredag 26/3

Skrovet målat med 2:a omgången primer

Lördag 27/3

Inget arbete av varvet under dagen

Söndag 28/3

Inget arbete av varvet under dagen

Måndag 29/3

Målat utsidan från vattenlinje upp till avbäraren med grön färg

Tisdag 30/3

Målat skrovet med antifouling och dragit skarpkant vid vattenlinjen.

Onsdag 31/3

  • Börjat sänka dockan
  • Fartyget släppt blocken
  • Avgått Gotenius varv
  • AnkGMC, förtöjt långsidan ”FÄRDIG”.

 

Anm.            Under varvsvistelsen har en hel del arbeten utförts av besättningen.

Ankarspelets bb:s kabellarie losstagits för rengöring och uppruggning av lameller.

Salongens renovering avslutats.

Skeppsapoteket genomgått årlig komplettering.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *