Vecka 06-09

Hej igen alla Herkulianer. Denna sidan har legat nere ett tag, beroende dels på att det inte hänt något anmärkningsvärt, dels på att jag haft annat för mig. Herkules ligger nu åter sedan en tid på sin vanliga plats, Gotenius varv hade den stora vänligheten att dra henne över med sin arbetsbåt, så Lasse Z. slapp elda på nere i ”hålet”. Lasse är ombord de flesta dagar och småpysslar. Tillsammans med ”Esso” har han fixat en del med hjälpkärran, bl.a. rensat kylaren och bytt ut manövertavlan. Det nya kapellet har haft en hel del positiva följdverkningar. Det är t.ex. bra mycket varmare i maskinrummet numera tack vare att utrymmet ovanför isolerar. Toaletten är ännu ej färdigställd, Mikael E. Och Ole C. Väntar till dess vädret är lite varmare. Då kommer också varmvattensberedaren att kopplas in. Kommer att bli ett lyft varje gång vi skall diska! Mikael har nu också fått telefonen ombord att fungera. Vi är ju ganska beroende av att ha den och telefonsvararen för att hålla kontakt med eventuella kunder. I onsdag förra veckan hade vi besök ombord av 8 man från Gotenius Varv. Det var dags för den årliga ärtsoppelunchen. Det är verkligen ett inslag som varvsgubbarna gillar! Skrattsalvorna avlöste varandra nere i salongen när Lasse Z kom igång med sitt historieberättande-. Ett stort tack till Gerhard Nilsson för hans uppoffrande arbete i byssan! Allt för i dag! Kalle

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *