Nyhetsbrev 01-10

Onsdagen den 3 februari hölls ett styrelsemöte ombord på Färjan Dan Broström. Där diskuterades huvudsakligen Herkules kommande varvsbesök. P.g.a. den rådande issituationen kommer besöket på Gotenius Varv att senareläggas.

Det verkar i nuläget som om finansieringen av den kommande varvsvistelsen i stort sett är klar.Detta sedan vi i december fick besked om att vi tilldelats 200.000 kronor ur ’Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur’, Pengarna är öronmärkta att användas till reparationer av Herkules.

Det har uppstått problem med värmepannan ombord. Den har vid ett flertal tillfällen stannat. Men tack vare regelbundna kontroller av Lasse Z och Mikael E. har några större problem kunnat undvikas.

Varvsbesöket kommer att kräva en hel del insatser från ’Herkules-gubbar’. Lasse drar redan nu ett tungt lass, liksom Börje E, Leif M m.fl. Det har tillkommit en del arbeten som måste utföras på varvet. Det gäller bl.a. ankarspelets nockar och kabellar som måste överhalas, ventilpaket för styrning kollas upp, roderindikatorn åtgärdas. Allt detta kommer nu, tack vare det fina bidraget på 200.000 kronor, att kunna genomföras. Ny dockningsdag kommer att bestämmas på nästa styrelsemöte den 17 februari. Kalle

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *