Nyhetsbrev 03-10

Ja nu närmar sig sommaren med stormsteg. I tisdags,30/3, var vi några stycken ombord och tog av täckningen över bryggan.

Nu har vi också fått ett datum för att docka in på Gotenius Varv. Det blir kommande onsdag, den 7/4. Vi kommer, enligt uppgift från dem som vet, att ligga c:a två veckor i dockan. Det är ju en hel del som skall åtgärdas. Axel och propeller skall på plats, liksom den nya Cedervallsboxen.. Sedan kommer det nya färgskikt både i botten och på skrovets övervattensdel.

Radarmasten kommer att monteras på nytt med ett nytillverkat underlägg av ek som Specialsnickeriet har ordnat.. Det kommer även att finnas en nyhet på bryggan, nämligen ett digitalt sjökort. Jag fick kontakt med en firma i Upplands-Väsby som till en relativt billig penning kunde erbjuda ett system lämpat för en lap-top. En dylik, d.v.s. lap-top, har jag liggande hemma, och den kommer att få göra tjänst ombord. Ännu en nyhet som vi hoppas kunna erbjuda är att de styrspakar som nu finns i styrhyttan kommer att ersättas av en ratt, deponerad ombord av Maritiman. Den hoppas vi få på plats under varvsbesöket.

Det verkar som om vi kan få lite mer ’manpower’ ombord i år. Ett flertal medlemmar har aviserat sitt intresse för att deltaga i det givande arbetet ombord. Och gudarna skall veta att det behövs! Man märker att en spirande optimism börjar sprida sig bland medlemmarna. Tack vare de frikostiga sponsringarna och generösa bidragen ser ekonomin faktiskt ganska ljus ut.

Årsmötet avhölls den 27/3 i Maritimans lokaler. Som brukligt avhandlades först den Ekonomiska Föreningen och sedan Föreningen Bogserbåten Herkules.En ny hedersmedlem valdes på initiativ av Göte Wallén. Det blev Bertil Söderberg som valdes in som hedersmedlem no. 6 med acklamation. Han har en mycket stor del i det faktum att Herkules fortfarande existerar i dag. Ett enträget arbete har han lagt ner när det gäller att skaffa fram de ekonomiska medel som gjort det möjligt att hålla Herkules igång. En synnerligen välförtjänt utnämning.

I övrigt blev det omval av samtliga styrelsemedlemmar och suppleanter. Den ende som tackade för sig var Einar Olson. Han har varit med från början och avgick som valberedningens sammankallande ledamot. Han ersattes av Ole Christiansen, som till sin hjälp fick Börje Eriksson.. Tack Einar för ett väl genomfört arbete under alla år! Kalle

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *